Litteratur og referencer

Et udvalg af relevant litteratur, opdateres og udbygges løbende.

Monografier

Det meste der er skrevet om asiatiskhed i det vestlige mediebillede er på engelsk og er fra USA. Kategorien asiatisk amerikansk (med eller uden bindestreg, skråstreg, mellemrum osv) blev introduceret i akademia i 1960erne og populariseret og identitetspolitiseret i starten af 1970erne.  Grundproblematikker i den amerikanske og asiatisk amerikanske diskurs omhandler bl.a. essentialisering af asiatisk amerikanskhed, implicit/explicit kollaps af sondringen imellem asiatisk og asiatisk amerikansk, nordøstasiatisk amerikansk dominans af kategorien, kønnede og klassede minoritetskonflikter mv.

Shimizu, Celine Parreñas. 2012. Straitjacket Sexualities: Unbinding Asian American Manhood in the Movies. Stanford: Stanford University Press.
Siden midten af 1990erne har der været et øget fokus asiatisk og asiatisk amerikansk maskulinitet. Med dette agensstudie, der har empirisk forankring i amerikansk film (Hollywood og indie), søger forfatteren at vise, at der er agens i asiatisk amerikansk spændetrøjemaskulinitet.

Park, Jane Chi Hyun. 2010. Yellow Future: Oriental Style in Hollywood Cinema. Minneapolis: University Minnesota Press.
Bogen indeholder en opsummering af fremstillinger af det asiatiske og kønnede stereotyper i Hollywood og fokuserer på koblingen imellem nordøstasiatiskhed, fremtid og teknologi, et modus som forfatteren kalder for den orientalske stil (Oriental style).

Shimizu, Celine Parreñas. 2007. The Hypersexuality of Race: Performing Asian/American Women on Screen and Scene. Durham and London: Duke University Press.
Et om asiatisk amerikanske kvinders agens og performativitet i erotica.

Lee, Robert G. 1999. Orientals. Asian Americans in Popular Culture. Philadelphia: Temple University Press.
En grundbog der, med fokus på fremstillinger af asiater og asiatisk amerikanere i americana, fremdestillerer nogle grundmotiver/-træk, der stadig gør sig gældende og vel kan appliceres på den danske kulturproduktion.

Dyer, Richard.1997. White. New York: Routledge.
En grundbog for hvidhedskritik.

Lowe, Lisa. 1996. Immigrant Acts: On Asian American Cultural Politics. Durham and London: Duke University Press.
Et vigtigt studie der, trods et implicit kollaps af sondringen imellem kristen og amerikansk, elegant redegør for hvordan asiatiskhed marginaliseres og/eller ekskluderes fra diskurser om amerikanskhed og er den evige fremmede (perpetual foreigner) i USA.

Frankenberg, Ruth. 1993. White Women, Race Matters: The Social Construction of Whiteness. Minneapolis: University of Minnesota Press.
En grundbog indenfor hvidhedsstudier.

Marchetti, Gina. 1993. Romance and the ‘Yellow Peril’: Race, Sex, and Discursive Strategies in Hollywood Fiction. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
Et hyppigt citeret og vigtigt repræsentationsstudie om asiatiske kønnede stereotyper i Hollywood film med fokus på interracial intimitet. Studiet har en feministisk hvid blikretning og er bl.a. blevet kritiseret for at passivisere asiatisk amerikanskhed.

Said, Edward W. 1978. Orientalism. New York: Vintage Books.
En kanoniserende kritik af racistiske, patroniserende og stereotype fremstillinger af (nær)Orienten med udgangspunkt i vestlige finkulturelle tekster, særligt litteratur. Said’s studie er omdiskuteret og ofte forsøgt tilbagevist men grundhypotesen om  den eurocentriske essentialiseringen af ‘den anden,’ holder stadig vand. Der findes også en occidentalisme kritik, der fokuserer på essentialisering af vestlighed i den asiatiske kulturproduktion men den har, af forskellige årsager, ikke fået samme opmærksomhed.

Wong, Eugene Franklin. 1978. On Visual Media Racism: Asians in the American Motion Pictures. New York: Arno Press.
Et tidligt grundstudie om racistisk mediering af asiater i Hollywood.

Antologier

Tchen, John Kuo Wei & Yeats, Dylan. 2014. Yellow Peril!: An Archive of Anti-Asian Fear. New York: Verso Books.
Denne antologi indeholder et væld af tekster (historiske, empiriske og analytiske) der, som titlen antyder, tematiserer den gule fare.

Bernasconi, Robert, ed. 2001. Race. Malden, Mass.: Blackwell Publishers Inc.
Den, til dato, måske bedste antologi om kritisk raceteori.

Hall, Stuart, ed. 1997. Representation: Cultural Representations and Signifying Practice. London: SAGE Publications Ltd.
En grundbog der bl.a. indeholder artiklerne “The Work of Representation”  og “The Spectacle of the ‘Other’” hvori Stuart Hall hhv. forklarer sin repræsentationsteori og anviser metoder og strategier til at imødegå stereotypisering.

Artikler

Ahmed, Sara. 2007. “A phenomenology of whiteness.” I Feminist Theory, 8(2): 149–168.
Et vigtigt bidrag til nyere forståelser af hvidhed.

Hong, Jackie: “Yes, I’m Asian, Now Please Stop Saying ‘Ni Hao’ to Me”: http://www.vice.com/en_ca/read/yes-im-asian-please-stop-saying-ni-hao-to-me Publiceret på www.vice.com, 7. august 2015

Shohat, Ella. 1997. “Gender and Culture of Empire Toward a Feminist Ethnography of the Cinema.” In Matthew Bernstein and Gaylyn Studlar, eds., Visions of the East: Orientalism in Film, 19-66. London and New York: I.B.Tauris Publishers.
Et must read.

 

Orientalisme i børnebøger på dansk

Andersen, Majbrith. 2008. Den Store Numsebog. Jesper Deleuran (illustrator). Helsingør: ABC Forlag.

Andersen, Majbrith. 2013. Numsebogen. Jesper Deleuran (illustrator). Helsingør: ABC Forlag.

Bishop, Claire Huchet. 1938/1989. De fem kinesiske brødreKurt Weise (illustrator). København: Apostrof.

Diebolt, Carl. 1998. Kejseren af Kinesiens land. Birde Poulsen (illustrator). København: Gyldendal.

Gellert, Dina (ill.) 2015. 3 Små Kinesere – og 4 andre børnesange. København: Forlaget Carlsen.

Hansen, Carla & Vilhelm. 2015. Rasmus Klump møder en kinesisk fætter og en ny nabo. København: Lindhardt & Ringhof

Höglund, Anna. 1992. Mine drømmerejser. Hillerød: Forlaget Alma.

Jensen, Sanne Munk. 2010. Carsten & Gitte lyver, så det står ud af ørene. København: Copenhagen Bombay og Forlaget Carlsen.

Mogensen, Jan. 1981. Bamse og den kinesiske prinsesse. København: Nyt Nordisk Forlag.

Noyes, Deborah. 2007. Røde Sommerfugl. Sophie Blackall (illustrator). Risskov: Forlaget Klematis.