FRYGT

Har I set forsiden på det nyeste nummer af Magisterbladet?

Den ser sådan ud og har skabt heftig debat på bladets Facebookside. Og med god grund. For Magisterbladets redaktion har valgt at portrættere kinesere på en måde, der sender tankerne tilbage til illustrationer fra et tidligere århundrede. Der er naturligvis flere personer, der på bladets Facebookside spørger ind til illustrationen og påpeger, at den er diskriminerende og reproducerer en problematisk, stereotyp fremstilling af kinesere med gul hud, streger som øjne og rishat. Imidlertid tager redaktionen ikke kritikken til sig, men fastslår i flere kommentarer, at tegningen understreger en dybereliggende pointe koblet til bladets tema om irrationel frygt for globalisering, outsourcing (til Kina) og automatisering (robotter) på det danske arbejdsmarked. Det er ærgerligt at se, at redaktionen i den grad ikke forholder sig til kritikernes pointe om illustrationens umiddelbare negative effekt og stødende portrættering af kinesere, men bliver ved med at insistere på, at tegningen tjener et samlet budskab. I øvrigt et budskab som i vores optik ikke ligefrem springer i øjnene, hverken når man blot ser forsiden eller for den sags skyld læser videre om “Frygtsamfundet” inde i bladet (side 19-23). Det indlysende næste spørgsmål her er desuden, hvorvidt Magisterbladet ikke kunne have understreget pointen om den irrationelle frygt for “de flittige kinesere” (side 21) uden at gøre brug af racistiske afbildinger? Det burde være en smal sag for ethvert kommunikationsteam.

Imidlertid er denne slags respons, med fokus på intentioner og dybereliggende pointer, ikke ny, når det handler om kritik af danske mediers reproduktion af diskriminerende fremstillinger af østasiater. Minoritetsrapportens skribenter har i hvert fald tidligere oplevet dette, når vi har henvendt os til forskellige redaktører for at spørge ind til kritisable illustrations- eller ordvalg (se bare her). I den kontekst rammer Magisterbladets FRYGT faktisk uhyggeligt præcist, for forsiden her og den efterfølgende debat med Magisterbladets redaktion indgyder i den grad frygt i os: frygten for ikke at blive hørt i offentligheden og få bagatelliseret vores kritik, når vi påpeger (åbenlys) diskrimination af østasiatiske minoritetspersoner i de danske medier og frabeder os at blive fremstillet på bestemte præmisser.

Billedet er fra Magisterbladets Facebookside, besøgt 7. marts 2017.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.