“Som at observere en ukendt dyreart”

Ordene stammer fra Politikens Listen fra 26. maj 2016 og har overskriften “Mærkelighed. Asiater i bybilledet”:

“Fem asiatiske kvinder gik ud ad bagdøren på bus 9A, gik målrettet hen til fordøren og bordede bussen igen. Det er som at observere en ukendt dyreart”

En beskrivelse af asiater som den her er i Minoritetsrapportens optik mildest talt grænseoverskridende, og det er der flere årsager til:

  • Asiater fremstilles som én stor ensartet masse, der færdes i flok.
  • Asiater sammenlignes på nedværdigende vis med dyr.
  • Asiater i (det københavnske) bybillede(t) er en “mærkelighed” og et unormalt indslag i det gængse gadebillede.

På trods af Listens “vi tager lige lidt pis på det hele”-stil kunne Politikens redaktion godt have tænkt sig om en ekstra gang, før de valgte at bringe en tekst, der på den her måde framer en voksende minoritetsgruppe som en “mærkelighed […] i bybilledet”.

Tak til vores læser, der gjorde os opmærksom på teksten. Hvis I opdager noget lignende i det danske mediebillede, kan I sende os en mail på minoritetsrapporten@gmail.com eller sende en besked til os på Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published.