En gul kineser

Screenshot_2015-10-31-08-08-35

Michala Yun-Joo Schlichtkrull

Politiken.dk bragte i sidste uge en historie om afskaffelsen af den kinesiske etbarnspolitik med dette billede og denne overskrift. Vi kontaktede lørdag læsernes redaktør ved Politiken og spurgte ind til valg af overskrift og illustration.


“Hej Politiken,

Mit navn er Michala Yun-Joo Schlichtkrull, og jeg er medstifter af bloggen “Minoritetsrapporten – asiatisk-danske medieperspektiver”, hvor vi beskæftiger os med repræsentation af asiater i det danske medielandskab.

Jeg kontakter jer i forbindelse med artiklen “Verden blev sparet for 400 millioner kinesere – mindst”, som er lagt på politiken.dk den 29/10 kl. 16.32. Det er særligt billedet og overskriften, jeg studser over, fordi begge efter min overbevisning er stødende og diskriminerende over for mennesker med asiatisk baggrund. Illustrationen gengiver et trættende billede af (øst)asiater med gul hudfarve og streger som øjne, mens overskriften leder tankerne hen mod en stereotyp forestilling om asiater, særligt kinesere, som en altomsluttende, “gul fare”, verden heldigvis er blevet forskånet for.
Hvad er baggrunden for, at I har valgt af bruge præcis det billede og den overskrift til artiklen?
Jeg har desuden set på jeres Facebookside (opslag fra 29/10 kl. 17.18), at der er flere, der allerede har kritiseret jeres brug af billede og overskrift i forhold til artiklen om Kinas befolkningspolitik. Hvorfor har I ikke svaret på de kommentarer?
Jeg ser frem til at høre fra jer”

I dag modtog jeg svar fra læsernes redaktør, Bjarne Schilling:

“Kære Michala Yun-Joo Schlichtkrull

Tak for din mail. Jeg har meddelt redaktionen, at ordvalget efter min mening er uheldigt. Hvad angår tegningen synes jeg, at tegningen befinder sig inden for de vide rammer, der gælder.

Jeg har desværre ikke kapacitet til at følge med på vores Facebookside konsekvent – der må jeg stole på, at folk klager direkte”

Det er ærgerligt at se, hvordan Politiken hverken tager kritikken til sig eller undskylder/beklager deres valg af illustration og overskrift.

Jeg kan ikke undgå at sammenligne det her svar med svaret fra Berlingske, da jeg kontaktede dem om brugen af betegnelsen “Kineserbyen” (se blogpost fra 14. september 2015), som ligger frisk i erindringen. Derudover er jeg meget interesseret i at høre mere om de “vide rammer, der gælder” for den illustration, og jeg kontakter derfor Bjarne igen. Når jeg hører fra ham, opdaterer jeg herinde.
Facebookkommentarerne til opslaget (se Politikens Facebookside, opslag fra 29/10 kl. 17.18) er der i øvrigt ingen på redaktionen, der har forholdt sig til.
Opdatering 5/11-2015: efter det nedslående svar fra Politiken, har vi kontaktet dem igen for at spørge ind til de “vide rammer”, Bjarne omtaler. Det forløb (indtil videre) sådan her:

“Hej Bjarne,

Tak for dit svar.
Hvad siger redaktionen til ordvalget? Og kan du ikke sige lidt mere om “de vide rammer, der gælder” for illustrationen? Du må endelig henvise os til rette personer, hvis det ikke er dig, der kan svare på vores spørgsmål”

Her svarede Politiken:

“Hej Michala

Jeg har ikke fået nogen tilbagemelding fra skribenten.

Det gælder for bladtegninger, at karakteristika ofte overdrives og at begivenheder sættes på spidsen. Tegninger er en desuden subjektiv genre, og der gælder derfor et større spillerum end det, der er gældende for tilstræbt objektiv journalistik.

Det indebærer ikke, at alle tegninger skal bringes – der skal selvfølgelig ske en redigering som med alt materiale, der tænkes offentliggjort, og det sker også. I dette tilfælde ser jeg umiddelbart ingen problemer i, at tegningen bringes”

Vi kunne godt tænke os at høre mere om, hvilke udvælgelseskriterier redaktionen har benyttet til denne artikels overskrift og illustration, så vi skrev tilbage til Bjarne og resten af redaktionen:

“Hej Bjarne og resten af Politikens redaktion,

Tak for svaret.

I modsætning til dig (og måske også resten af Politikens redaktion?) ser Minoritetsrapporten flere problemer i, at tegningen bringes i Politiken, et af Danmarks største dagblade. Vil I på redaktionen uddybe kriterierne for udgivelse, og hvilke overvejelser der er på spil i forbindelse med udgivelse af omtalte illustration og lignende illustrationer i øvrigt?

Tegningen er i Minoritetsrapportens optik racistisk, idet det “gule barn med skæve øjne”, som er “Made in China” trækker på hierarkiserende orientalistiske stereotyper, der i samspil med artiklens overskrift fremstiller det kinesiske/asiatiske individ som mindre værd end en vesterlænding.

Politikens fremstilling af asiater er efter vores overbevisning med til at legitimere en generel racistisk latterliggørelse af asiater i det danske samfund, fordi jeres blåstempling af en tegning af denne art (altså det, at I trykker den og efterfølgende ikke er lydhør over for de berørte minoriteters kritik), gør en nedværdigende fremstilling af asiater acceptabel. Når I betragter tegningen som helt okay er I således både med til at reproducere trættende orientalistiske, racistiske fremstillinger af asiater, og I forbeholder jer samtidig retten til at afgøre, hvad asiatiske minoriteter må betragte som diskriminerende.

Hvorfor er denne illustration uproblematisk i Politikens optik, og hvilke overvejelser har der været om den i redigeringsfasen?

Vi håber, I vil tage vores kritik til jer og beklage både overskrift og tegning til artiklen”

Leave a Reply

Your email address will not be published.