Den evige turist

Skærmbillede 2015-09-14 kl. 08.34.12

Michala Yun-Joo Schlichtkrull

Der er sikkert flere af jer, der har set DR Ultras jobannonce, da den cirkulerede på Facebook for nogle uger siden. Efter at have kontaktet DR og spurgt ind til annoncen, kan jeg forstå, at det er et eksternt produktionsselskab, der har forfattet den, og ikke DR selv. DR beklagede i den forbindelse annoncen og oplyste, at de havde bedt det eksterne produktionsselskab om at fjerne opslaget. 

Det ændrer imidlertid ikke på, at jobopslaget er problematisk, fordi det er med til at reproducere et stillestående billede af asiater i den danske offentlighed som altid-allerede besøgende turister. I den sammenhæng fungerer opslaget, og den repræsentation af asiater i Ultra galla, det lægger op til ( turister i København), som en “nihaoophobende” forskelssætten, hvor nogle kroppe (asiatiske kroppe) i udgangspunktet er mere fremmede end andre (majoritetsdanske, “hvide” kroppe). En sådan repræsentation af den asiatiske krop som i udgangspunktet fremmed har betydning for, hvordan man som asiat bliver aflæst og mødt i det danske gadebillede. Det viser sig konkret ved, at man som asiat og asiatisk-dansk i Danmark ikke altid har friheden til at passere på gaden uden at blive sat i kontrast til en normativ (hvid) majoritetsbefolkning og udpeget som racialiseret anden med spørgsmål som “hvor kommer du rigtigt fra?”, “Taler du dansk?”  og tilråb som “Ni hao”, “Konichiwa” eller “China, China”.

DR Ultras jobopslag er således med til at opretholde en eksklusion af den asiatiske krop fra et (hvidt) majoritetsfællesskab. Jeg håber, at vi ved kontinuerligt at protestere over unuancerede fremstillinger af asiater, som det her jobopslag for eksempel repræsenterer, kan nedbryde de stillestående forestillinger om asiater, der i høj grad stadig er dominerende i det danske samfund.

#RepresentationMatters

Hashtagget er taget fra den svenske kunstner Lisa Wool-Rim Sjöbloms illustration med overskriften “My face is not a costume” postet på hendes facebookside den 23. september 2015. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.